وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۳۰ام بهمن ۱۳۹۷

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107666744593.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102871415232.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102245533727.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103533258371.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103670210710.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109030278822.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100932834159.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101108543078.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104958972009.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107303808376.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104473210448.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109690041303.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102251217771.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105877509449.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105241022155.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102323026999.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902106035793746.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102797082808.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108026131787.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102067559794.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102817262203.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100987720106.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101280932154.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902106510866475.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108996976244.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101715453043.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100053578481.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902103331490640.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101044553584.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109345083100.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105457918653.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102173396762.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102348919351.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107489612730.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101570232655.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101449677331.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100007179952.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101651845069.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100702867843.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109239874068.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100823609497.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102906403024.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902106450408365.jpg Icana

بازدید رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105882848060.jpg Icana

بازدید دکتر علی لاریجانی از نمایشگاه ملی چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105593160836.jpg Icana

  • تاریخ : ۳۰ام بهمن ۱۳۹۷

وی هرت ایت ـ ایران ـ اقتصادی

قرجه طیار، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی فعلی کشور و با وجود فشارهایی که روی مردم هست دستگاه‌های نظارتی و وزارت صنایع باید تدابیر خاصی اتخاذ کنند تا این فشار از روی مردم برداشته شود.

وی افزود: آنچه ما در مورد قیمت خودرو شاهد هستیم به هیچ وجه قابل قبول نیست. قطعاً مجلس در مورد افزایش قیمت خودرو ورود خواهد کرد و با مسببین این گرانی برخورد می‌کند. ما انتظار داریم دستگاه‌های مربوطه جلوی هنجارشکنی و فشار مضاعفی که با افزایش قیمت خودرو به مردم وارد می‌شود را بگیرند.

به گزارش ایسنا، نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس با بیان اینکه «سال‌هاست کمک‌هایی از سوی دولت به خودروسازها صورت می‌گیرد» تصریح کرد: علی رغم این کمک‌ها خودروسازان ظرف یک سال گذشته مدیریت خوبی را از خود نشان ندادند. مردم انتظار دارند این رویه مدیریت شود و ما امیدواریم وزیر صنایع و مدیران خودروسازی در این باره تدبیری کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس انحصاری بودن بازار خودرو را از عوامل عمده بروز وضعیت فعلی در بازار خودرو دانست و خاطرنشان کرد: ما باید دست کسانی که می‌خواهند به این بازار وارد شوند را باز بگذاریم تا رقابت ایجاد شود، کیفیت خودروها افزایش پیدا کند و جلوی انحصاری که در قیمت گذاری وجود دارد و باعث می‌شود خودروسازان هر قیمتی که می‌خواهند اعمال کنند گرفته شود.

  • تاریخ : ۳۰ام بهمن ۱۳۹۷

دولت تاکنون ۲ میلیارد دلار از روسیه وام گرفته استدوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ – ۲۰:۳۹


یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که دولت با مجوز مجلس تاکنون ۲ میلیارد دلار وام گرفته است که می‌تواند ۳ میلیارد دلار نیز استقراض کند.

وی هرت ایت ـ ایران ـ اقتصادی

علیرضا رحیمی در توضیح مصوبه مجلس درباره مجوز به دولت برای تمدید اخذ وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه به ایسنا گفته، مجلس در گذشته در بودجه سنواتی به دولت مجوز اخذ وام ۵ میلیارد دلاری را داده که طبق گفته معاون وزیر اقتصاد تاکنون حدود ۲ میلیارد دلار از روسیه به صورت مستقیم و یا سرمایه گذاری جذب شده است و حدود ۳ میلیارد دلار باقی مانده است.

وی افزود: مجلس امروز در مصوبه‌ای مجوز گرفتن وام ۵ میلیاردی برای سال ۹۸ را تمدید کرد؛ بر این اساس دولت می‌تواند در قالب استقراض یا سرمایه گذاری در پروژه‌های مصوب ۳ میلیارد دلار باقی مانده را جذب کند و مجلس چنین ظرفیتی را برای دولت لحاظ کرد.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalamtv.net/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

  • تاریخ : ۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

وزیرخارجه عمان: بیانیه ورشو نشانگر مواضع همه شرکت کنندگان نیستدوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ – ۲۰:۵۰


وزیر خارجه عمان تاکید کرد که بیانیه ورشو نشان دهنده مواضع همه کشورهای شرکت کننده در آن نیست.

وی هرت ایت ـ آسیا

یوسف بن علوی در مصاحبه با شبکه خبری روسیا الیوم که روز دوشنبه منتشر شد، مواضع کشورش را نسبت به بیانیه ورشو اعلام کرد.

روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برابر با ۱۳ و ۱۴ فوریه، ورشو پایتخت لهستان میزبان آمریکا و هم پیمانان این کشور بود تا با موضوع صلح در خاورمیانه دور تازه ای از فشار علیه ایران و به حاشیه راندن موضوع فلسطین را آغاز کنند، اقدامی که با شکست مواجه شد و همه تحلیلگران بر این شکست تاکید دارند.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به بیانیه پایانی نشست ورشو، آن را سند بی خاصیتی دانست که تنها از سوی دو کشور برگزارکننده صادر شد و فاقد هر گونه اعتبار و تصمیم بود.
شرط امنیت اسراییل تشکیل کشور فلسطین است

بن علوی در ادامه با تاکید بر عدم عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با قدرت و صراحت گفتیم که تنها با تشکیل کشور فلسطین، اسرائیل در امنیت خواهد بود.

وی با اشاره به نزاع میان فلسطین و رژیم صهیونیستی افزود: باید ایده های جدیدی طرح کرد که تشکیل کشور فلسطین و برقراری ثبات در منطقه را شامل باشد.

این مقام عمانی ادامه داد، ما به نیابت از طرف کسی با (رژیم صهیونیستی) گفت و گو نکردیم. همچنین بر کسی چیزی تحمیل نکردیم و تنها به درخواست کسانی پاسخ دادیم که از ما خواستند برای بهبود شرایط مشخصی به آنها کمک کنیم.

وی تصریح کرد: قطعنامه های بین المللی رکن اساسی برای دو طرف فلسطین و اسرائیل است و در همین چارچوب هم باید تلاش های بین المللی برای یافتن راه حل صورت بگیرد.

بن علوی گفت: ما برای عادی سازی روابط با (اسرائیل) نیامده ایم اما فرآیند صلح آمیز مستمری موجود است و تشکیل کشور مستقل فلسطین دارای حاکمیت، طبق قطعنامه های بین المللی، شرط اساسی تحقق صلح (سازش) میان دو طرف است. باید برادران فلسطینی مان به اهداف شان از جمله تشکیل کشور، دست یابند.

به گزارش ایرنا به نقل از روسیا الیوم، وزیر خارجه عمان درباره اوضاع منطقه نیز گفت: منطقه خاورمیانه شاهد ‘ آغاز پایان بازی های بزرگ ‘ است که بحران سوریه در راس آن قرار دارد.

وی به بحران قطر نیز اشاره کرد و افزود، بحران برخی از کشورهای عربی خلیج فارس با قطر ریشه در تفاوت های بنیادین تاریخی و قبیله ای دارد.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalamtv.net/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

  • تاریخ : ۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105524192095.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109548592427.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902105276746237.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100812675341.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101874941033.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101085275711.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108122746262.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107988029880.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109738113470.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108992770894.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107737891647.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101549187028.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108961705199.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101017079036.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100591500766.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101944628345.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109082978200.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100636334213.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104464938105.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101523492941.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101228490039.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902104563077002.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101781589847.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109541349293.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108636903160.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108062821315.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108114807305.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902107954220443.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108387966664.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109933759668.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902102048803158.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902106825146148.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101864747339.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109390411036.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100033062343.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109811329857.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100439447446.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108830426510.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902101695932619.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100121204572.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109163283392.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108962047302.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100964381986.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100926018247.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108860663128.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108181677655.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109411267429.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902108511853906.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902109612503518.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی پیش از سفر به کشور چین http://cdn.icana.ir/d/019/201902100344987763.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, چین, دکتر علی لاریجانی, بدرقه Icana

  • تاریخ : ۲۹ام بهمن ۱۳۹۷

خبر:

در دیدار فرمانده امریکایی عملیات ضد داعش در سوریه با فرمانده نیروهای کرد دمکرات، فرمانده امریکایی اجرای فرمان ترامپ مبنی برعقب نشینی از شمال سوریه را قطعی اعلام کرد. این درحالی است که فرمانده قسد از او خواست تا حداقل بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ نیروی آمریکایی همچنان در این منطقه باقی بمانند

تحلیل:

-درحالی که پایان داعش به عنوان “دستاورد ی ترامپی” بناست بزودی اعلام شود و در شرایطی که شب گذشته بشار اسد بصراحت اعلام کرد برای کردها راهی جز بازگشت به دامان سوریه وجود ندارد اما کردها همچنان تمایل دارند آخرین شانس خود را درجلب نظر امریکا درحمایت ازانها درمقابل ترکها ازیکسو وحکومت سوریه ازدیگر سو درروزگار بعد ازداعش امتحان کنند.

– درخواست “مظلوم کوبانی” فرمانده نظامی قسد از “جوزف فوتل” مبنی بر ادامه حضور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ آمریکایی درشمال سوریه با این ذهنیت صورت میگیرد که وی و اکراد معتقدند ترکیه تنها درشرایط عدم حضور امریکاییها درشرق فرات به این منطقه حمله خواهد کرد

– از گفته های دو فرمانده نظامی کرد و امریکایی چنین میتوان نتیجه گرفت که حتی بشرط عقب نشینی کامل آمریکا از شمال سوریه کردها میتوانند بر بقایای شماری از نظامیان موسوم به “ائتلاف ضد داعش در سوریه” امیدوار باشند. این یعنی آنکه آمریکا برای جایگزینی نیروهایش در شمال سوریه بجای “ترکیه” گزینه جدیدی را در نظر گرفته است که عبارت است از “نیروهای ائتلاف ضد داعش در سوریه”

– اگرچه همچنان کم شمار نیستند صاحب نظرانی که عقب نشینی آمریکا از سوریه را با شک و تردید نگاه می‌کنند اما واقعیت آن است که در هر حالتی چنانکه از مواضع گذشته و اخیر اسد بر میاید کردها در نهایت مجبور خواهند بود یکی از دو راه تسلیم در برابر حاکمیت ملی سوریه و یا درگیر شدن با دولت مرکزی را انتخاب کنند و راه سومی فرا روی آنها متصور نیست. البته در عمل هم رویکرد آمریکا در قبال متحدانش نشان داده است که ترامپ فرد قابل اعتمادی برای هیچ متحدی محسوب نمی‌شود.