وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۰ام تیر ۱۳۹۷

وی هرت ایت – بحرین

در ادامه بیانیه تیم پی گیری درمان آیت الله شیخ عیسی قاسم آمده است: وی هم اکنون در یکی از بیمارستان های لندن پایتخت انگلستان بستری است.

مشاور متخصص و تیم همراه وی افزود سن و شرایط  شیخ عیسی قاسم ایجاب می کند برای انجام عمل جراحی افزون بر مشاور متخصص ، به سه مشاورمتخصص  مختلف نیاز است.

امیدواریم خداوند شیخ عیسی را شفا دهد و تندرستی وی را بازگرداند و به زودی با لطف و رحمت خداوند سالم به کشور خود بازگردد ما نیز هم چنان برای سلامتی وی دعا می کنیم و به بهبود وی امیدوار هستیم .