وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۷ام تیر ۱۳۹۷

وی هرت ایت-سوریه

پیشروی های ارتش سوریه در حومه درعا در جنوب این کشور همچنان ادامه دارد. در همین حال منابع سوری از  تسلیم شدن شماری از افراد مسلح در حومه شرقی درعا و تحویل ادوات نظامی خود به ارتش سوریه خبر دادند.

در همین حال، شماری از افراد مسلح که خواستار مصالحه با دولت سوریه نبودند نیز با خانواده های خود به ادلب رفتند.

در همین حال گذرگاه مرزی نصیب با اردن مهمترین گذرگاه سوریه در جنوب این کشور که چندی پیش به کنترل ارتش سوریه و همپیمانانش درآمده بود همچنان در کنترل ارتش سوریه است و پس از سه سال برای اولین بار پرچم سوریه بر فراز دروازه های این گذرگاه به اهتزاز درآمده است.

همزمان با پیشوی گسترده ارتش سوریه در حومه درعا و آزاد سازی تعداد زیادی روستا و شهرک، شماری از گروه های نظامی و افراد مسلح با میانجیگری روسیه با تسلیم خود و تسلیحاتشان به دولت سوریه موافقت کرده اند.