وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۶ام تیر ۱۳۹۷

دیدار مدیرعامل آب منطقه ای استان اصفهان و جلسه ی شورای سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با حضور شهردار اصفهان و معاون خدمات شهری و اعضای شورای اصفهان برگزار شد.