وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۴ام اسفند ۱۳۹۷

هلاکت ۹ تروریست داعش در عراقجمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ – ۱۱:۴۹


خبرنگار شبکه وی هرت ایت در عراق گزارش داد که نیروی هوایی ارتش عراق باهمکاری سازمان مقابله با تروریسم در این کشور، یک پایگاه تروریست های داعش را در منطقه وادی ابوخناجر مورد هدف قرار دادند.

وی هرت ایت – عراق

در این عملیات ۹ نفر از تروریست های داعش از جمله یکی از سران این گروه تروریستی موسوم به “خالد عربید” به هلاکت رسیدند.

همچنین در بیانیه ای که در این خصوص از سوی دستگاه امنیتی عراق منتشر شده است تاکید شده است که تروریست های به هلاکت رسیده در پایگاه مذکور به شهروندان عراقی در نزدیکی کرکوک حمله میکردند.در این پایگاه ۲۰ دستگاه تلفن و شماری بمب و مواد منفجره کشف و ضبط شده است.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalamtv.net/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);