وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۳ام اسفند ۱۳۹۷

وی هرت ایت – بحرین

به نقل از خبرگزاری رویترز این احکام شامل ۵۶ حکم زندان ده ساله است و سایر محکومیت ها عمدتا یک سال زندان است.

دادگاه رژیم آل خلیفه ۲۱ مه ۲۰۱۷ پس از گذشت بیش از سه ماه از اقامت اجباری شیخ «عیسی قاسم» روحانی ارشد شیعیان این کشور ، ضمن سلب تابعیت، او را به یک سال حبس تعلیقی و پرداخت ۱۰۰ هزار دینار بحرین (۲۶۵ هزار دلار آمریکا) جریمه محکوم کرد.

همچنین درآستانۀ برگزاری جلسۀ محاکمه شیخ عیسی قاسم، مردم بحرین با پوشیدن کفن در حمایت از این روحانی برجسته در سراسر این کشور تظاهرات و صدها نفر مقابل منزل این روحانی شیعی تحصن کردند. در آن روز ۵ شهروند بحرینی به شهادت رسیدند و صدها تن بازداشت شدند.

بعد از خیزش سال ۲۰۱۱ مردم بحرین علیه تبعیض و بی عدالتی رژیم آل خلیفه، دادگاه های جمعی به موضوعی عادی از سوی پادشاهی این کشور علیه اکثریت شیعی تبدیل شده است.

ایرنا