وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۲ام بهمن ۱۳۹۷

نخست وزیر افراطی مجارستان: پناهجویان، مسیحیان اروپا را منقرض می کننددوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ – ۰۸:۲۰


نخست وزیر راست افراطی مجارستان با هشدار به کشورهایی اروپایی نسبت به خطر پذیرش مهاجران مسلمان گفته، با این روال اروپا شاهد کاهش میانگین جمعیت مسیحیان خواهد بود.

وی هرت ایت ـ اروپا

به گزارش خبرگزاری آناتولی، ویکتور اوربان که رهبرحزب راست افراطی محافظه کار “فیدز” است، به سیاست های ضد مهاجران و مخالفت با پذیرش پناهجویان شهرت دارد.

نخست وزیر مجارستان همچنین درباره انتخابات پارلمان اروپا که قرار است، ماه می (اردیبهشت/خرداد) آینده برگزار شود نیز گفته، مخالفان و موافقان پذیرش مهاجران در این انتخابات، به رقابت خواهند پرداخت.

ویکتور اوربان پیشتر به حزب “مردم” هشدار داده بود؛ به جای کمک و حمایت از لیبرال ها در اروپا، از احزاب راستگرای افراطی از جمله در فرانسه و ایتالیا و دیگر کشورها حمایت کنند.

نخست وزیر مجارستان با بیان این که میانگین تولد به صورت گسترده در اروپا کاهش یافته است، افزود: تلاش کشورهای اروپای غربی آن است که این شکاف را با پذیرش مهاجران پر کنند.

وی با هشدار به کشورهای اروپای غربی افزود: در تمامی کشورهای اروپایی که مهاجران را بپذیرند، میانگین مسیحی ها کم شده و یک جامعه مسیحی– مسلمان تشکیل خواهد شد.

اوربان مدعی شد: اتحادیه اروپا به دنبال آن است که این قاره را به «قاره مهاجران» تبدیل کند.

وی پیش تر همچنین گفته بود: از این پس دو تمدن در اروپا وجود خواهد داشت؛ یکی تمدن مسلمان- مسیحی در اروپای غربی و دیگری تمدن مسیحی در اروپای مرکزی و شرقی.

اوربان به همراه «ماتئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا که وی نیز از راستگرایان افراطی ایتالیاست، از جمله دولتمردان اروپایی هستند که مخالف سرسخت پذیرش مهاجران خارجی به ویژه از خاورمیانه هستند.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalamtv.net/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);