وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۲ام بهمن ۱۳۹۷

بنیانگذار یونانی حرکت “یک کشتی برای غزه”:

انقلاب اسلامی توطئه های آمریکا را به شکست کشانده است/ ایران خط مقدم مبارزه با استکبار جهانیدوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ – ۰۹:۲۱


تحلیلگر مسایل سیاسی یونان و بنیانگذار حرکت “یک کشتی برای غزه”
گفت: انقلاب اسلامی ایران طی ۴۰ سال گذشته به موفقیت های خوبی دست یافته و همه توطئه های آمریکا را با شکست مواجه کرده است.

وی هرت ایت ـ اروپا

ونگلیس پسیاس با تمجید از پیشرفت های ایران طی ۴۰ سال گذشته به ایرنا گفته، انقلاب اسلامی ایران با وحدت ملت و هوشیاری مسوولان طی چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نه تنها تسلیم خواسته های آمریکا و همپیمانان این کشور نشده، بلکه با تلاشی بی وقفه توانسته آمریکا و نظام استعمارگر سرمایه داری را با شکست های زیادی مواجه کند و این امر دلیل اصلی کینه آمریکا به ایران است.

وی خاطرنشان کرده، امروز انقلاب اسلامی ایران مایه امید آزاد اندیشان و استقلال طلبان جهان است و در واقع این انقلاب بزرگ نشان داد که با مقاومت، تلاش و وحدت می توان در مقابل قدرت های سلطه گر و زیاده خواه ایستاد و به پیشرفت های بومی خوبی دست یافت و این دقیقاً چیزی است که قدرت های سلطه گر نمی خواهند دیگر کشورهای جهان به آن برسند.

این استاد دانشگاه با انتقاد از نقض حقوق بشر از سوی آمریکا تصریح کرد: حمایت همه جانبه آمریکا از کشورهای دیکتاتوری که با حمایت آنان جنگ های نیابتی در دیگر کشورها به راه می اندازد و به کشتار کودکان، زنان وغیر نظامیان می پردازد، خود شاهد بارزی بر نقض حقوق انسان ها است که در راستای تامین منافع غرب و بویژه آمریکا صورت می گیرند تا از این راه نظام سلطه راحت تر به خواسته های غیر انسانی و غیر قانونی خود برسد.

پسیاس با اشاره به نقض مکرر قوانین بین المللی توسط آمریکا، خروج از برجام را نمونه بارز قانون شکنی این کشور قلمداد کرد و گفت: آمریکا نه به قوانین بین المللی و نه به امضای دولت سابق آمریکا احترام می گذارد که این موضوع در دولت “دونالد ترامپ” از شدت بیشتری برخوردار است و دیگر این کشور نمی تواند مدعی حفظ و احترام به قوانین بین المللی در افکار عمومی جهان شود.

بنیانگذار حرکت “یک کشتی برای غزه” افزود: ملت ایران با برپایی انقلاب نه تنها توانست دست آمریکا و نظام سرمایه داری را از ایران قطع کند، بلکه در مقابل زیاده خواهی این کشور در منطقه ایستاد و این امر باعث شده که آمریکا و همپیمانان این کشور کینه ای بی حد از ملت ایران به دل بگیرند و هر روز شاهد توطئه های فراوانی از قبیل به راه انداختن جنگ، تحریم، تبلیغات منفی و نادرست علیه ملت ایران هستیم اما در مقابل ایرانیان با ایستادگی کامل از حقوق خود و حقوق بین المللی ملت ها در مقابل زیاده خواهی نظام سلطه ایستاده و آمریکا و همپیمانان این کشور را به چالش کشیده و نا امید کرده است.

پسیاس با اشاره به ادامه تلاش ها و اعمال سیاست های مداخله جویانه نظام سلطه برای تسلط بر دیگر کشورها طی یک دهه اخیر افزود: غرب پس از بکاری گیری جنگ مستقیم علیه برخی کشورها، تغییر رویه داده و اکنون با به راه انداختن جنگ های نیابتی در لیبی و سوریه برای تغییر نظام این کشورها به مزدوران اعزامی و محلی روی آورده و از نظام های وابسته برای پیشبرد سیاست های مداخله و ماجرا جویانه خود بهره می برد.

این فعال سیاسی با اشاره به مقاومت ملت های فلسطین، سوریه، عراق، یمن و لبنان در برابر توطئه های غربی، عربی و صهیونیستی گفت: گرچه ایران نمونه بارز و خط مقدم مبارزه با استکبار جهانی است، اما مردم سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و یمن با مقاومت قهرمانانه خود مانع از به نتیجه رسیدن طرح های سلطه طلبانه آنان شده و آنان را در باتلاق گرفتار ساخته اند.

وی وظیفه تاریخی آزاداندیشان و روشنفکران جهان را تامین صلح جهانی و حفظ حرمت انسانی دانست و ادامه داد: جامعه جهانی، سازمان های بین المللی، سازمان های بین المللی مردم نهاد و بویژه آزاداندیشان و روشنفکران جهان وظیفه دارند با روشنگری خود، پرده از نیات شوم آمریکا در جهان و منطقه بردارند.

پسیاس با مضحک خواندن ادعای دونالد ترامپ در شکست داعش تصریح کرد: مردم جهان می دانند که آمریکا و کشورهای همپیمان منطقه ای و فرامنطقه ای این کشور بنیانگذاران این گروه تروریستی بوده اند. داعش زاییده تفکر آمریکا است و مورد حمایت همه جانبه مالی، تسلیحاتی و آموزشی این کشور و کشورهای واشنگتن قرار داشته است.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalamtv.net/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);