وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۴ام دی ۱۳۹۷

وی هرت ایت ـ ایران ـ اقتصادی

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سال آینده کل درامد پیش بینی شده کشور از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فروش داخلی ۳۶ میلیارد دلار و معادل ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس کل درامد پیش بینی شده نفت خام ۳۰ میلیارد دلار و فروش میعانات گازی به پتروشیمی حدود ۲٫۵ میلیارد دلار و همچنین خالص صادرات گاز ۳٫۴۵ میلیارد دلار است.

همچنین سهم شرکت نفت ۴٫۷۹ میلیارد دلار و سهم شرکت گاز .۵ میلیارد دلار است. سهم صندوق توسعه ملی نیز ۶٫۸ میلیارد دلار لحاظ شده از سوی دیگر سهم دولت از مل صادرات نفت خام، میعانات و گاز طبیعی و فروش داخلی ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود.

به گزارش تسنیم به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، کل منابع ریالی در دسترس از نفت ۳۰۶ هزار میلیارد و منابع نفت به غیر از سهم صندوق ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است.