وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۱ام تیر ۱۳۹۷

وی هرت ایت- عراق            

مرکز رسانه شورای عالی قضایی عراق در بیانیه ای اعلام کرد کمیته قضایی انتخابات در دادگاه عالی فدرال تصمیم کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق را در خصوص شمارش دستی آراء فقط برای برخی صندوق هایی که شکایت هایی در خصوص بروز تقلب در آن صورت گرفته است تائید کرد.

این تصمیم ( بازشماری دستی آراء ) مشمول همه مراکز انتخاباتی در سراسر عراق نمی شود.

در این بیانیه امده است تصمیم کمیته قضایی انتخابات عراق همسو و همگام با مصوبه دادگاه عالی فدرال مبنی بر بازشماری آراء برخی از صندوق های رای است.