وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۸ام دی ۱۳۹۷

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error’, ‘Errors’, event.message);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player setup Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});
jwplayer().on(‘error’, function (event) {
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error’, ‘Errors’, event.message);
$(‘.playercontainer’).addClass(“notsupport”);
$(‘.playercontainer’).html(“

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player common Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});

وی هرت ایت . بحرین

محمد صالح در گفتگو با شبکه خبری وی هرت ایت گفت: با استناد به اطلاعات و آمار و ارقامی که برخی نهادهای مستقل ارائه کردند، نهادهایی که نماینده مخالفان دولت نیستند، ۱۲ رشته دانشگاهی در بحرین وجود دارد که بازار کار ندارند.

وی افزود: اظهارات نظام بحرین درباره خصوصی سازی و برخی تعهدات در قبال شهروندان یمنی، فقط ادعایی بیش نیست. صندوق بین المللی پول برای منامه شرط می گذارد که بخشهای مهمی را خصوصی سازی کند؛ اما بخش خصوصی در بحرین نیز به کارگران خارجی ارزان روی خواهد آورد و شهروند بحرینی را کنار خواهد گذاشت.

این فعال سیاسی توضیح داد که نظام بحرین به طرح بازنشستگی اختیاری روی می آورد تا از بسیاری از کارگران بحرینی و تعهداتش در قبال آنها رها شود.