وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

دست فرزندان انقلاب برای دفاع از کشور بر روی ماشه استدوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ – ۱۷:۴۶


فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه انگشت فرزندان انقلاب برای دفاع بر روی ماشه است، گفت: نسل انقلاب فریب لبخند دشمن را نمی خورد و می تواند در زمان رزم دشمن را از دوست تشخیص دهد.

وی هرت ایت ـ ایران ـ سیاسی

دریادار حسین خانزادی دوشنبه در اختتامیه مسابقات قرآنی کارکنان نیروی دریایی که در مشهد برگزار شد، اظهارداشت: اسلام و آموزه های دینی آرمان اصلی ایجاد انقلاب در سال ۵۷ بود.

وی قرآن را هسته مرکزی اسلام دانست و گفت: انقلاب اسلامی در حالی که مورد همجه های مختلف بیرونی قرار داشت توانست مسیر پیشرفت و تعالی خود را به خوبی طی کند.

فرمانده نیروی دریایی افزود: دشمنان برای توقف چرخ انقلاب در ابتدا حجم زیادی از تهدیدها و ترورها را ایجاد و سپس هشت سال جنگ را به ایران تحمیل کردند.

دریادار خانزادی با بیان اینکه در چهار دهه گذشته ایران اسلامی اتفاقات بزرگی را پشت سر گذاشت، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته موفقیت های چشم گیری به دست آورد که از جمله آنها تربیت نیروهای متخصص در مراکز آموزشی بود.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه ساخت هر آرایه دفاعی مجموعه بزرگی از دانش و توانایی پشت سر خود دارد، گفت: حضور در دریاها برای ایران قدرت محسوب می شود و نیروی دریایی می تواند مظهر اقتدار ملت باشد.

فرمانده نیروی دریایی با تاکید بر اینکه امروز انگشت فرزندان انقلاب روی ماشه است، گفت: نسل انقلاب فریب لبخند دشمن را نمی خورد و می تواند در زمان رزم دشمن را از دوست تشخیص دهد.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);