وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۸ام آبان ۱۳۹۷

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error’, ‘Errors’, event.message);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player setup Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});
jwplayer().on(‘error’, function (event) {
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error’, ‘Errors’, event.message);
$(‘.playercontainer’).addClass(“notsupport”);
$(‘.playercontainer’).html(“

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player common Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});

وی هرت ایت – ایران / سیاسی

“­عباس خامه یار” کارشناس ارشد روابط بین الملل در واکنش به ادعاهای کارشناس آمریکایی و اتهام زنی به ایران در برنامه زنده “إسأل أکثر” شبکه روسیا الیوم گفت: “این حجم از توهین‌های مهمان از آمریکا نشاندهنده شخصیت او است که ایران را به تروریسم متهم می‌کند.”

خامه یار افزود: “تو و اربابانت قله تروریسم هستید.. شماها کودک کشید! شماها کودکان عراق را قتل عام کردید! شماها بیش از پانصد هزار کودک عراقی را کشتید. شما به جهان دروغ گفتید. وزیر امور خارجه تان (کالین پاول) اعتراف کرد که بزرگترین دروغ را به جهان گفته است در اتهام زنی اش به عراق.. شما پانصد هزار کودک عراقی را کشتید.. شماها کودکان یمن را قتل عام کردید! تحریم های دارویی‌ را علیه کودکان ایرانی به اجرا می گذارید تا آنها را به قتل برسانید.. بعد هم اینگونه رفتارتون را توجیه می‌کنید. تروریسم خود شماها هستید.”

ویدئو این مشاجره را در بالای این خبر می توانید مشاهده کنید