وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۷ام آبان ۱۳۹۷

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error’, ‘Errors’, event.message);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail setup Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player setup Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});
jwplayer().on(‘error’, function (event) {
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error’, ‘Errors’, event.message);
$(‘.playercontainer’).addClass(“notsupport”);
$(‘.playercontainer’).html(“

“);
ga(‘send’, ‘event’, ‘JW Player News Detail common Error Solved’, ‘Errors’, ‘JW Player common Error Solved by Changing to link – error: ‘ + event.message);
});

وی هرت ایت – سوریه

نیروهای ارتش سوریه با اجرای عملیاتی سخت و منحصر به فرد در منطقه حمیمه در شمال شرق شهر تدمر با گروهی از تروریست های داعش درگیر شدند.

تروریست های داعش چند هفته پیش ۱۹ زن و کودک را در استان سویداء ربوده و به حومۀ تدمر منتقل کرده بودند که ارتش سوریه در درگیری با آنها توانستند همۀ ۱۹ زن و کودک ربوده شده را آزاد کند و همۀ تروریست های گروگان گیر را به هلاکت برساند. 

نیروهای امنیتی و ارتش سوریه پیشتر و دراواخر شهریور ماه در جریان یک عملیات مشابه موفق شدند چهار کودک و دو زن از ساکنان روستاهای استان سویداء را از بند اسارت داعش رها کنند.