وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۹ام مهر ۱۳۹۷

یک خبر چند خط تحلیل؛

ترامپ و بن سلمان یک طرف، کل دنیا در طرف مقابلشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ – ۲۰:۲۸وی هرت ایت _ عربستان سعودی

خبر:

در حالی که در ماجرای قتل خاشقچی تقریبا همه دنیا در محکومیت این اقدام بن سلمان بسیج شده اند همچنان ترامپ از بن سلمان دفاع می کند.

تحلیل:

  • در شرایطی که از اولین ساعات ناپدید شدن خاشقچی بن سلمان در گفتگو با بلومبرگ از آن ابراز بی اطلاعی می کرد و ترامپ بر این موضع صحه گذاشت، اینک و پس از اقرار سعودی به حذف فیزیکی خاشقچی همچنان ترامپ می گوید به روایت بن سلمان از این جنایت ایمان دارد. در روایت بن سلمان از سویی ولیعهد از ماجرا بی اطلاع بوده و از دیگر سو با آگاهی یافتن از آن عدالت را اجرا کرده است. عمده ترین دلیل ابراز اعتماد ترامپ به روایت بن سلمان ریشه در سلاح هایی دارد که آمریکا به سعودی می فروشد و اصرار دارد تحت هر شرایطی این معامله سودمند را تضعیف یا باطل نکند.

 

  • امروز در حالی که رسانه های سعودی پس از قریب ۱۸ روز کتمان حقیقت به این باور رسیدند که در خلال این مدت در واقع بازیچه بن سلمان بوده اند، به ناچار ضمن ردیف کردن چند موضع موید حکومت سعودی ( از جمله بزرگنمایی مواضع امارات، جیبوتی، دبیر کل سازمان همکاری های اسلامی و چند کشور کوچک و همراه سعودی) کوشیدند تا ضمن تغافل از مواضع پیشین حکام سعودی، تنها از عدالت پادشاه در تعقیب متجاوزین سخن بگویند. نکته جالب آنکه این رسانه ها اصرار دارند تا به استمرار روابطشان با آمریکا علی رغم رسوایی در ماجرای قتل خاشقچی افتخار کنند و از اینکه ایران و قطر نتوانسته اند این روابط را مخدوش کنند ابراز شادمانی کرده اند را دستاوردی بزرگ برای خود معرفی کنند.

     
  • به باور مقامات و رسانه های وابسته به سعودی پادشاه و ولیعهد توانسته اند ماجرا یا به تعبیری توطئه قتل خاشقچی را با موفقیت از سر بگذرانند و پاسخی قانع کننده به جهانیان ارائه کنند. این در حالی است که با گذر زمان و فرارسیدن زمان برگزاری (کنفرانس کویر) می توان میزان صحت این ادعا را دقیق تر بررسی کرد، کنفرانسی که اغلب مقامات اقتصادی و رسانه های بزرگ جهانی در واکنش به قتل خاشقچی آن را تحریم کرده اند.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);