وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۲ام مهر ۱۳۹۷

اصفهان ۳۷۰۰ هکتار فضای سبز دارد که حیات، نشاط و شادابی شهر به حیات آنها گره خورده است، در شرایطی که بحران خشکسالی اجازه آبیاری فضای سبز شهر را به شیوه معمول نمی دهد؛ شهرداری با استفاده از تصفیه پساب و تانکرهای سازمان خدمات موتوری و بخش خصوصی در سه شیفت ریه شهر را سیراب می کند.