وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام مهر ۱۳۹۷

شماری از هنرمندان و فرهنگیان یزد به منظور ایجاد فضای صلح و دوستی میان مردمان این دو استان صبحامروز( پنجشنبه ۱۹ مهر ماه) در پایگاه انتقال خون پل خواجو حاضر شدند تا ضمن اهدای خون خود پیامی در این راستا نیز قرائت کنند.