وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۸ام مهر ۱۳۹۷

به مناسبت روز جهانی کودک ضیافت شامی توسط شهرداری اصفهان برگزار شد که در آن برخی از مدیران شهری، خیریه ها، مراکز فعال در حوزه آسیب های اجتماعی کودکان میزبان کودکان کار بودند.