وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۴ام مهر ۱۳۹۷

شکست پیشروی مزدوران سعودی در جبهه نهمشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ – ۱۷:۲۵


نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن امروز شنبه پیشروی مزدوران سعودی به سمت منطقه عیده در حریب نهم در غرب مارب را ناکام کردند.

وی هرت ایت . باخبرنگاران

یک  منبع نظامی با تاکید بر اینکه در این عملیات تعداد زیادی از مزدوران سعودی کشته و یا زخمی شدند، اظهار داشت که دیگر مزدوران پا به فرار گذاشتند.

این منبع همچنین افزود: در شهر صرواح نیز دو خودوری مزدوران در منطقه المخدره منهدم گشت و برخی از سرنشینان آنها کشته و یا زخمی شدند.

نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن شماری از مواضع مزدوران در التباب السود در جبهه نهم را هدف عملیات تهاجمی قرار دادند و خسارتهای گسترده جانی و تجهیزاتی به آنها وارد کردند.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);