وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۴ام مهر ۱۳۹۷

آغاز عملیات امنیتی بسیج مردمی عراق در غرب الانبارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ – ۱۷:۲۶


فرماندهی عملیات بسیج مردمی عراق(الحشد الشعبی) در محور غرب استان الانبار یک عملیات امنیتی گسترده به منظور تامین امنیت صحرای غربی در این استان را آغاز کرد

وی هرت ایت . با خبرنگاران

احمد نصرالله معاون فرمانده عملیات بسیج مردمی در محور غرب الانبار در بیانیه ای تاکید کرد که نیروی مشترک از فرماندهی عملیات الحشد الشعبی و تیپ ۱۳ و واحد اطلاعات نظامی و تیم مهندسی یک عملیات امنیتی در منطقه السرجه در صحرای غربی الانبار تا منطقه ام تینه و مقالع ابراهیم و الخرجه را آغاز کردند.

وی افزود: نیروهای الحشد الشعبی همچنان به عملیات امنیتی خود در عمق صحرای غربی ادامه می دهند تا امنیت اغلب مناطق استان الانبار را در برابر هرگونه عملیات تروریستی تامین کنند. این عملیات برای پاکسازی آن مناطق و تامین امنیت آنها در برابر عناصر باقیمانده داعش است.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);