وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۳ام مهر ۱۳۹۷

به مناسبت هفته دفاع مقدس سری به مرکز توانبخشی جانبازان سرافراز میهن زدیم آن کسانی که پرمایه‏ ترین سرمایه خود را به مسلخ عشق برده اند تا مُهر محبت و بندگی را بر پیشانی خود زنند و درس ایثار و حماسه را به ما آموزش دهند.