وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۳۱ام شهریور ۱۳۹۷

وزیر خارجه اسپانیا:

مادرید در تلاش برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین استشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ – ۰۸:۱۴


«جوزپ بوررل» وزیر امور خارجه اسپانیا راه را برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از سوی دولت کشورش هموار می کند.

وی هرت ایت ـ اروپا

بنابر گزارش روزنامه آ.ب. ث، وزیر امور خارجه اسپانیا گفت که موضوع فلسطین روی میز دولت است و تلاش می کنیم که در رایزنی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا به یک اجماع برسیم و موضع مشترکی در این باره اتخاذ شود. 

وی تاکید کرد: اما به نظر می رسد که در اتحادیه اروپا در این مورد اجماع وجود ندارد. به همین دلیل اسپانیا آماده اتخاذ موضع گیری یکجانبه است. 

اسپانیا در حالی‌ دست به این اقدام می‌ زند که در خصوص همه پرسی کاتالونیا، دولت فلسطین همانند فرانسه بیانیه ای منتشر کرد و طی آن خواهان احترام به قانون اساسی شد. در حالی که رژیم صهیونیستی در این مورد سکوت اختیار کرد، موردی که باعث شده سیاستمداران اسپانیا از اسراییل دلخور و خواهان کمک به فلسطین شوند.

به گزارش ایرنا، فلسطین از اظهارات وزیر خارجه اسپانیا استقبال کرده زیرا فلسطینی ها می دانند که در اتحادیه اروپا کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا مانع اجماع بر سر به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین خواهند شد، ولی در عین حال به رهبری اسپانیا برای باز کردن راه برای این که دیگر کشورها نیز همسو شوند، اعتماد دارند. 

از سوی دیگر، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ضمن ابراز تعجب از اظهارات وزیر امور خارجه اسپانیا، مدعی شده که این امر کمکی به مذاکرات صلح نمی کند. 

اظهارات وزیر خارجه اسپانیا بیانگر فشارهای وارده به دولت این کشور از سوی شرکا است. 

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);