وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۳ام شهریور ۱۳۹۷

همزمان با ۲۰ شهریور ماه ، روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات نشست حقوق حیوانات،حفظ محیط زیست در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی اصفهان برگزار شد.