وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۸ام شهریور ۱۳۹۷

تبلیغات چاقی

۱- اندازه گیری وزن در ایستگاه اتوبوس

 

تبلیغات چاقی

 

تبلیغات چاقی

 

۲- پس از وارد شدن شما به عنوان یک فرد دیگری  انجا را ترک خواهید کرد.

 

تبلیغات چاقی

 

آگهی در فضای باز به نام POOL توسط آژانس تبلیغاتی Publicis Frankfurt برای شرکت تناسب اندام در آلمان انجام شده است.

 

۷- وقت آن است که از مرکز تناسب اندام بازدید کنید

 

تبلیغات چاقی

 

۹- پاداش: کسانی که اینچ اضافی را از دست می دهند!

 

تبلیغات چاقی