وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۷ام مرداد ۱۳۹۷

حمله ارتش سوریه به مواضع تروریست ها در مرز ادلبجمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ – ۱۸:۴۳


خبرنگار شبکه خبری وی هرت ایت در سوریه گزارش داد که ارتش این کشور نقاط استقرار تروریستهای “جیش العزه” اطراف روستای معرکبه در شمال حماه را منهدم کرد که تلفاتی برای این گروه داشت.  

وی هرت ایت – سوریه

ارتش سوریه همچنین مواضع گروه تروریستی “جبهه النصره” را در الخلاخیل، الخوین، تل مرعی، تل الشیح و غیره در جنوب شرق ادلب که مشغول سنگرسازی، ایجاد خاکریز و کاشت بمب بودند را با توپخانه هایخود هدف گرفت که در پی آن مواضع این گروه های تروریستی منهدم و نیروهایشان کشته و زخمی شدند.  

خبرنگار وی هرت ایت همچنین گزارش داد؛ ارتش سوریه در شرق سویداء ضمن پیشروی بطرف تپه های الصفا شماری از تروریستهای “داعش” را در اطراف آن کشتند.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);