وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۳ام مرداد ۱۳۹۷

آمادگی 10 اتوبوس برای انتقال پناهجویان سوری از لبنان به کشورشاندوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ – ۱۳:۵۳


حدود ۱۰ دستگاه اتوبوس متعلق به دولت سوریه وارد گذرگاه مرزی المصنع شدند تا گروهی از پناهجویان سوری مقیم لبنان را به منطقه بیت جن منتقل کنند.

وی هرت ایت – سوریه 

حدود ۱۵۰ پناهجوی سوری از منطقه شبعا در استان نبطیه و ۵۰ پناهجوی دیگر از استان بقاع به زودی با اتوبوس، داوطلبانه به مناطق خود در استان ریف دمشق سوریه منتقل خواهند شد.  

دفتر اطلاع رسانی اداره کل امنیت عمومی لبنان دیروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که این اداره مقدمات لازم را برای بازگشت داوطلبانه گروهی از پناهجویان سوری از منطقه شبعا (استان نبطیه) و استان بقاع به مناطق خود در سوریه از طریق گذرگاه مرزی المصنع آماده خواهد کرد و انتقال آنها از صبح روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);