وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام مرداد ۱۳۹۷

سالهاست روزنامه‌ها روی دکه‌ها چیده می‌شوند، خبرگزاری‌ها اخبار خود را بروز می‌کنند و ذهن‌ها پرمی‌شود از هیاهوی اتفاقات این جهانی… و این‌همه تنها هنر عشق است. سالهاست که قلم خبرنگاران می‌چرخد، اما نه برای خود… خبرنگار، عاشق است و چیزی جز عشق، او را در این مسیر پرفراز و نشیب به ادامه راه وا ‌نمی‌دارد. هم او که عاشقانه برای روشنگری چراغی در دست دارد و تا پای جان به میدان خبر می‌رود، با چشمانی بینا حقایق می‌بیند و با زبانی گویا بیان می‌کند و می‌نگارد….

امروز روز خبرنگار است، روز پاسداشت عاشقی و قلم همچنان می‌چرخد…