وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۵ام مرداد ۱۳۹۷

افزایش شمار تلفات زلزله اندونزی به 37 نفردوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ – ۰۱:۰۴


موسسه مطالعات زمین شناسی آمریکا، یکشنبه از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۷ ریشتر در جزیره لومبوک اندونزی خبر داد. این زمین لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد هشدار سونامی در پی داشت.

وی هرت ایت – آسیا

به گزارش خبرگزاري فرانسه، مقامات اندونزی اعلام کردند شمار تلفات زمین لرزه روز یکشنبه این کشور به دست کم ۳۷ نفر افزایش یافت.

این زمین لرزه به مصدوم شدن شمار زیادی از ساکنان و تخریب منازل مسکونی و ایجاد هراس در گردشگران منجر شده است.

این زلزله که در جزیره تفریحی لومبوک روی داد در جزیره بالی در مجاورت این منطقه نیز حس شده است.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);