وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۳ام مرداد ۱۳۹۷

قطعی برنامه ریزی شده برق در اصفهان مانند دیگر شهرهای کشور، خاموشی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در تقاطع‌ها و چهارراه‌ها را به همراه داشته و ترافیک‌ سنگینی را رقم زده است.