وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۲۳ام تیر ۱۳۹۷

اندوان نام روستایی بود که ۱۲ سال پیش به شهرداری خوراسگان پیوست و یکی از محله های اصفهان شد، اما مشکلات این محل اینقدر زیاد است که  هنوز چه به لحاظ ظاهری و چه خدماتی شبیه به یک روستا باقی مانده و تنها نام یک محله از شهر را به یدک می کشد. پس از گزارشی که وی هرت ایت با عنوان «مسئولان اندوان را می شناسید؟» از این محله منتشر کرد مدیران شهری و مسئولان استانی جهت شنیدن مشکلات مردم این محله که در منطقه ۱۵ واقع شده از آن بازدید کردند.