وی هرت ایت عکس

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

دست فرزندان انقلاب برای دفاع از کشور بر روی ماشه استدوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ – ۱۷:۴۶


فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه انگشت فرزندان انقلاب برای دفاع بر روی ماشه است، گفت: نسل انقلاب فریب لبخند دشمن را نمی خورد و می تواند در زمان رزم دشمن را از دوست تشخیص دهد.

وی هرت ایت ـ ایران ـ سیاسی

دریادار حسین خانزادی دوشنبه در اختتامیه مسابقات قرآنی کارکنان نیروی دریایی که در مشهد برگزار شد، اظهارداشت: اسلام و آموزه های دینی آرمان اصلی ایجاد انقلاب در سال ۵۷ بود.

وی قرآن را هسته مرکزی اسلام دانست و گفت: انقلاب اسلامی در حالی که مورد همجه های مختلف بیرونی قرار داشت توانست مسیر پیشرفت و تعالی خود را به خوبی طی کند.

فرمانده نیروی دریایی افزود: دشمنان برای توقف چرخ انقلاب در ابتدا حجم زیادی از تهدیدها و ترورها را ایجاد و سپس هشت سال جنگ را به ایران تحمیل کردند.

دریادار خانزادی با بیان اینکه در چهار دهه گذشته ایران اسلامی اتفاقات بزرگی را پشت سر گذاشت، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته موفقیت های چشم گیری به دست آورد که از جمله آنها تربیت نیروهای متخصص در مراکز آموزشی بود.

به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه ساخت هر آرایه دفاعی مجموعه بزرگی از دانش و توانایی پشت سر خود دارد، گفت: حضور در دریاها برای ایران قدرت محسوب می شود و نیروی دریایی می تواند مظهر اقتدار ملت باشد.

فرمانده نیروی دریایی با تاکید بر اینکه امروز انگشت فرزندان انقلاب روی ماشه است، گفت: نسل انقلاب فریب لبخند دشمن را نمی خورد و می تواند در زمان رزم دشمن را از دوست تشخیص دهد.

“);
else {
//console.log(data[i].id);
$(‘.comment_box’).attr(‘data-id’,data[i].id);
id_comment = data[i].id;
}
});
}
});
(function (d) {
d.fn.shake = function (a) {
“function” === typeof a && (a = { callback: a }); a = d.extend({ direction: “left”, distance: 20, times: 3, speed: 140, easing: “swing” }, a); return this.each(function () {
var b = d(this), k = { position: b.css(“position”), top: b.css(“top”), bottom: b.css(“bottom”), left: b.css(“left”), right: b.css(“right”) }; b.css(“position”, “relative”); var c = “up” == a.direction || “down” == a.direction ? “top” : “left”, e = “up” == a.direction || “left” == a.direction ? “pos” : “neg”, f = {}, g = {}, h = {}; f[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + a.distance; g[c] =
(“pos” == e ? “+=” : “-=”) + 2 * a.distance; h[c] = (“pos” == e ? “-=” : “+=”) + 2 * a.distance; b.animate(f, a.speed, a.easing); for (c = 1; c 0) {
$.ajax({
type: “POST”,
url: “//api.alalam.ir/service/modules/comment/ajax.php”,
data: { id: $(‘.comment_box’).attr(‘data-id’), name: $(“#txtname”).val(), email: $(“#Textemail”).val(), token: $(“.token”).text(), txt: $(“#txtmessage”).val(), siteid: 1, tableid: 0, parentid: 0, url: (“”) },
success: function (res) {
$(‘#AddCommentResult’).show();
$(‘#cmtSection’).hide();
//alert(res);
},
error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) {
//alert(‘message not sent’);
alert(JSON.stringify(xhr)+”-“+ajaxOptions+”-“+thrownError);
}
});

}
else { $(“#txtmessage”).css({ “border-color”: “red” }); }
});
});
(function ($) {
$.fn.extend({
limiter: function (limit, elem) {
$(this).on(“keyup focus”, function () {
setCount(this, elem);
});
function setCount(src, elem) {
var chars = src.value.length;
if (chars > limit) {
src.value = src.value.substr(0, limit);
chars = limit;
}
elem.html(limit – chars);
}
setCount($(this)[0], elem);
}
});
})(jQuery);

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109787984431.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812102871004174.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106026745542.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107194401240.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

بدرقه رسمی رئیس مجلس ملی ترکیه توسط احمد علیرضا بیگی http://cdn.icana.ir/d/019/201812103471772281.jpg , احمد علیرضابیگی, بدرقه, رئیس مجلس ملی ترکیه Icana

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

وی هرت ایت _ سوریه

در حالی که برخی منابع از واکنش پدافند هوایی ارتش سوریه به موشک‌های مهاجم در اطراف فرودگاه بین‌المللی دمشق خبر می دادند، خبرنگار وی هرت ایت در سوریه اعلام کرد که هیچگونه حمله ای به فرودگاه دمشق و حومه آن انجام نشده و وضعیت فرودگاه کاملا عادی است

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812100507296430.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106331601897.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106455697486.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812103335760522.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812105792550039.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106121421981.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106015214045.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106034240007.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812101875392612.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812106665877401.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812103042675656.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812103216148618.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109306587634.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812107305063515.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812102842630150.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812103149617139.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812101995604623.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812102134120205.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812102297615741.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

نشست شورای ملی زعفران با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی http://cdn.icana.ir/d/019/201812109950915781.jpg , کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس, شورای ملی زعفران Icana

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

وی هرت ایت – یمن

به گزارش خبرنگار وی هرت ایت، هیات منصور هادی هیچ فهرستی از اسامی اسرا ارائه نداد و پس از یک تماس تلفنی جلسه مذاکرات را ترک کرد.

افراد حاضر در این نشست مسائل مربوط به فرودگاه صنعا و بندر الحدیده را در اوج اصرار کشورهای متجاوز در تسلیم دو بندر ، بررسی کردند.

چهارمین روز از این مذاکرات شاهد اقدام هیات ریاض در ترک جلسه مشترکی بود که عبدالقادر المرتضی نماینده کمیته ملی امور اسرای یمن ، نیزدر آن حضور داشت .

المرتضی گفت : هیات ریاض برخلاف توافقات پیشین هیچ فهرستی از اسامی اسرا نداده است.

وی گفت : هیات ریاض پس از یک تماس تلفنی جلسه را ترک کرد.

المرتضی تاکید کرد: هیات ملی برای تبادل فهرست ها بر اساس زمان مشخص شده و مورد توافق آمادگی داشت اما طرف مقابل خواهان به تعویق انداختن آن تا فردا شد.

وی ابراز امیدواری کرد سازمان ملل برای جلوگیری از به بازی گرفتن مساله وبه تعویق انداختن، همه طرف ها را به پایبندی به همه وعده های مشخص شده ملزم کند.

برخی منابع یمنی نیز برای نشان دادن حسن نیت خود از اقدام طرف یمنی مبنی بر زمینه چینی برای برقراری ارتباط برخی اسرای سعودی با خانواده هایشان خبر دادند این در حالی است که عربستان در رایزنی ها خواهان اطمینان یافتن از زنده بودن این اسرا بود.

محمد عبدالسلام رئیس هیات ملی مذاکره کننده نیز از طرح مساله همه اسرای ارتش و کمیته ها در برابر آزادی همه زندانیان موجود در زندان های متجاوزان خبر داد.

وی افزود: هیات ملی در انتظار ارائه لیست اسامی همه زندانیان است.

در چهارمین روز از مذاکرات هنوز مساله فرودگاه صنعا و بندر الحدیده و اصرار هیات ریاض بر ضرورت تحویل الحدیده به کشورهای متجاوز و تبدیل فرودگاه عدن به فرودگاهی بین المللی و تبدیل فرودگاه صنعا به فرودگاهی داخلی مطرح شد که البته هیات ملی با آن مخالف بود.

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷


دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۱

صفحه نخست روزنامه های صبح دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ صفحه نخست روزنامه های صبح کشور، با کیفیت بالا، مناسب برای دانلود و مطالعه. http://cdn.icana.ir/d/019/201802104142952860.jpg صفحه,نخست,روزنامه,های,صبح,دوشنبه,۱۹,آذر,۱۳۹۷ Icana

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

وی هرت ایت – فلسطین

چند شهرک نشین صهیونیست، یکشنبه شب در رام الله، از سوی سرنشینان یک خودرو ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفتند.

شخص تیرانداز از صحنه متواری شده است.

در این حادثه تاکنون دست کم ۱۱ نفر زخمی شده اند که حال یکی از آنان وخیم گزارش شده است.

رسانه های رژیم صهیونیستی تصاویری را از لحظه تیراندازی به سوی شهرک نشینان صهیونیست در ورودی شهرک عوفر در نزدیکی رام الله در کرانه باختری منتشر کردند.

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

دیدار گروه های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و دومای روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201812102574662953.jpg Icana

دیدار گروه های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و دومای روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201812102967632316.jpg Icana

دیدار گروه های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و دومای روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201812102763601281.jpg Icana

دیدار گروه های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و دومای روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201812102361129102.jpg Icana

دیدار گروه های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و دومای روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201812107171846479.jpg Icana

دیدار گروه های دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و دومای روسیه http://cdn.icana.ir/d/019/201812107053899775.jpg Icana

  • تاریخ : ۱۹ام آذر ۱۳۹۷

وی هرت ایت – آمریکا

نمایندگان ارشد دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه احتمال استیضاح یا محکومیت زندان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را مطرح کردند که در صورت اثبات دستور وی برای پرداخت حق السکوت غیرقانونی به زنان اجرا می شود، مسئله ای که در کنار تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات آمریکا و رسوایی های دیگر، فشار قانونی بر ترامپ را افزایش می دهد.

آدام شیف (Adam Schiff) رئیس آتی کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در این زمینه گفت: «این احتمال بسیار زیاد وجود دارد که در روز خروج دونالد ترامپ از سمت ریاست جمهوری، ممکن است وزارت دادگستری او را متهم کند و شاید او اولین رئیس جمهوری شود که احتمال واقعی محکومیت زندان برایش رخ دهد. سوال بزرگتر زمانی پیش می آید که رئیس جمهور بعدی باید در مورد عفو دونالد ترامپ تصمیم بگیرد.»

به گزارش آسوشیتدپرس از واشنگتن، جری نادلر، رئیس آتی کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا نیز جزئیات موجود در پرونده مایکل کوهن، وکیل سابق ترامپ را به عنوان مدرکی از قرار گرفتن ترامپ « در مرکز یک کلاهبرداری عظیم» توصیف کرده است.

وی گفت: «جرایم درج شده می توانند به استیضاح منجر شوند.»

در پرونده های تنظیم شده، دادستان های نیویورک برای اولین بار ترامپ را به جرم فدرال پرداخت غیرقانونی به عنوان حق السکوت به دو زن متهم کردند که طی کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ رخ داده است.

در همین حال نادلر تاکید کرد هنوز گفتن این موضوع زود است که آیا کنگره آمریکا عملیات استیضاح را به دلیل تنها این پرداخت های غیرقانونی پیگیری می کند یا خیر، چراکه قانون گذاران باید میزان تاثیر این جرایم را بر نتایج انتخابات ۲۰۱۶ اندازه گیری کنند.

نادلر افزود، در خصوص پرداخت های غیرقانونی «اینکه آنها به اندازه کافی برای توجیه استیضاح مهم هستند سوالی متفاوت است، ولی این جرایم قطعا می توانند به استیضاح منجر شوند چون حتی با وجود اینکه این جرایم پیش از رسیدن رئیس جمهور به سمت ریاست جمهوری رخ داده اند، به هر حال آنها در جهت تقلب برای رسیدن به ریاست جمهوری تاثیرگذار بوده اند.»

این مقام ارشد آمریکایی خاطرنشان کرد نمایندگان دموکرات که در ماه ژانویه کنترل مجلس نمایندگان را در دست خواهند گرفت، تحقیقات خودشان را افزایش می دهند. وی گفت کنگره، وزارت دادگستری و وکیل ویژه این پرونده باید این اتهامات را جدی تر بررسی کنند.

نادلر گفت: «کنگره جدید در جهت محافظت از ترامپ تلاش نخواهد کرد. ما برای رسیدن به اصل ماجرا تلاش می کنیم تا به مردم آمریکا خدمت و این توطئه عظیم و این فریبکاری عظیم علیه مردم آمریکا را متوقف کنیم.»